Овде можете наћи одговоре на често постављана питања чланова синдиката…

СОЛИДАРНА ПОМОЋ ЗАПОСЛЕНИМА

Шта је солидарна помоћ?
Често се дешава да је нашим запосленима или члановима њихових ужих породица потребна помоћ за лечење или набавку лекова. У складу са Колективним уговором и Правилником „Услови остваривања права и начин исплате солидарне помоћи” дефинисани су услови за остваривање права, процедура подношења захтева и начин исплате солидарне помоћи.
Које врсте солидарних помоћи су обезбеђене?

Правилник „Услови остваривања права и начин исплате солидарне помоћи” ће вас упознати са врстама солидарне помоћи које су обезбеђене запосленима у складу са Колективним уговором.

Како да поднесем захтев за солидарну помоћ?

Захтев за солидарну помоћ можете поднети слањем поштом на адресу: Народног фронта 12, 21000 Нови Сад, са назнаком: За Комисију за солидарну помоћ или лично предати фотокопије потребне документације надлежном Фронт офису или својој синдикалној организацији, обавезно у коверти са назнаком: За Комисију за солидарну помоћ.

Где могу да преузмем образац за солидарну помоћ?

За Образац можете се обратити својој синдикалној организацији, надлежном Фронт офису или га преузети сао овог линка: ЗАХТЕВ ЗА НОВЧАНУ ПОМОЋ.

Где могу опширније да се информишем?

За сва питања, информације, да преузмете Правилник или Образац за солидарну помоћ обратите се својој синдикалној организацији.

Да ли постоји додатна солидарна помоћ?

Сви чланови синдиката имају солидарну помоћ и поклон честитке у следећим случајевима:
•Поклон честитка за рођење детета
•Солидарна помоћ за боловања преко месец дана
•Солидарна помоћ за боловање преко три месеца
•Солидарна помоћ за боловање преко шест месеци
•Солидарна помоћ за смрт родитеља- ужег члана породице

Како да поднесем захтев за додатну слолидарну помоћ?

Образац за солидарну помоћ мозете пронаћи на сајту на линку или исти мозете преузети у синдикалној организацији. Попуњен образац достављате синдикату.

ОСИГУРАЊЕ

Да ли могу да поднесем захтев за накнаду штете ако сам имао незгоду код куће (на летовању, зимовању, у иностранству)?

Сви наши запослени осигурани су 24 сата за случај:

  • незгоде
  • смрти услед незгоде
  • смрти услед болести
  • тежих болести
  • хируршких интервенција

Сви запослени осигурани су за случај незгоде и/или инвалидитета. Где год да се догодила незгода можете поднети захтев за накнаду штете.

Како да поднесем захтев за накнаду штете?

Поступак пријаве штете врши се писменим путем на обрасцу Пријава осигураног случаја, уз који је потребно доставити и фотокопије медицинске документације и потврду банке о броју текућег рачуна подносиоца захтева.
Запослени попуњава образац и, заједно са потребном документацијом, доставља скенирано на адресу Фронт офиса или своје синдикалне организације или поштом на адресу: Народног фронта 12, 21000 Нови Сад, са назнаком: За Осигурање, а можете и лично предати фотокопије потребне документације надлежном Фронт офису, обавезно у коверти са назнаком: За осигурање.

Где могу да преузмем образац за накнаду штете?

Образац можете преузети у својој синдикалној организацији, у Фронт офисима Компаније или директно са компанијског Портала.

Где могу опширније да се информишем?

За сва питања, информације, да преузмете Услове осигурања или Образац за накнаду штете обратите се својој синдикалној организацији.

СИНДИКАЛНА ПОЗАЈМИЦА

Шта је синдикална позајмица?

Синдикална организација својим члановима даје могуцност синдикалних позајмица које су бескаматне.

Где могу опширније да се информишем за синдикалне позајмице?

За сва питања, информације и помоћ можете да се обратите својој синдикалној организацији, образац можете преузети са ове странице: https://sindikatnispetrol.rs/pozajmice/