Да ли постоји додатна солидарна помоћ?

Сви чланови синдиката имају солидарну помоћ и поклон честитке у следећим случајевима:
•Поклон честитка за рођење детета
•Солидарна помоћ за боловања преко месец дана
•Солидарна помоћ за боловање преко три месеца
•Солидарна помоћ за боловање преко шест месеци
•Солидарна помоћ за смрт родитеља- ужег члана породице